Έξυπνη Παιδεία και ελεύθερη έρευνα

Στην Έξυπνη Παιδεία, η ελεύθερη έρευνα παρουσιάζεται ως έννοια ήδη από τις μικρές ηλικίες. Αυτό βέβαια ακολουθεί και ιδέες που ανέδειξαν τα έργα της Maria Montessori (1870-1952), του Jean Piaget (1896-1980) και της Francoise Dolto (1908-1988) όσο αφορά στην προσχολική περίοδο με όλο και μια πιο πρόωρη μελέτη της ανάπτυξης. Ουσιαστικά έγινε κατανοητό, τα μαθησιακά προβλήματα είχαν βάθος χρόνου που προερχόταν από μια λανθασμένη προσέγγιση της αναπτυξιακής περιόδου του μικρού ανθρώπου... 

https://lygeros.org/39389-gr/


Παλαιότερη δημοσίευση Νεότερη δημοσίευση

Language
Greek
Open drop down