Έξυπνη Παιδεία και ελεύθερη έρευνα

Στην Έξυπνη Παιδεία, η ελεύθερη έρευνα παρουσιάζεται ως έννοια ήδη από τις μικρές ηλικίες. Αυτό βέβαια ακολουθεί και ιδέες που ανέδειξαν τα έργα της Maria Montessori (1870-1952), του Jean Piaget (1896-1980) και της Francoise Dolto (1908-1988) όσο αφορά στην προσχολική περίοδο με όλο και μια πιο πρόωρη μελέτη της ανάπτυξης ...

https://lygeros.org/39389-gr/

Επιστροφή στο ιστολόγιο