Έξυπνη Παιδεία και μητρική γλώσσα

Αφού η μητρική γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνουμε με τον πιο φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή χωρίς μεθοδολογία ουσιαστικά την ξέρουμε προφορικά πριν μάθουμε να τη γράφουμε, την χρησιμοποιούμε πριν κατανοήσουμε τις δομές της, την αξιοποιούμε χωρίς προφορά. Σαν να την είχαμε μάθει μέσω ενός βαθέως νευρωνικού δικτύου που κάνει πάμπολλες δοκιμές πριν κατανοήσει σε βάθος ...

https://lygeros.org/40159-gr/


Παλαιότερη δημοσίευση Νεότερη δημοσίευση

Language
Greek
Open drop down