Από τη βιωματική εκπαίδευση στην Έξυπνη Παιδεία

Η κλασική εκπαίδευση θεωρούσε ότι όλα πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο χωρίς να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Όμως γρήγορα από την εποχή που έγινε υποχρεωτική η εκπαίδευση εντοπίστηκαν προβλήματα. Οι έρευνες του Binet ...

https://lygeros.org/39388-gr/

Επιστροφή στο ιστολόγιο