Ο εγκέφαλος και η χαρά

Ο εγκέφαλος και η χαρά

Σπάνια συνειδητοποιούμε ότι ο εγκέφαλος είναι το μόνο ανθρώπινο όργανο που λειτουργεί και μέσω της χαράς. Δηλαδή είναι όργανο που χαίρεται και ξέρει μάλιστα τι πρέπει να κάνει για να έχει χαρά. Έτσι αποτελεί ...

 


Παλαιότερη δημοσίευση Νεότερη δημοσίευση